Za Jordánom 33, Martin – Priekopa
+421 903 644 457
slide 1
slide 1
slide 1
Slide 02
Slide 01
Slide 01
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Radostný svet v Martine

(komunitné vzdelávanie detí od 3 do 16 rokov na princípe slobodných demokratických škôl)

Naše poslanie

Keď dieťa bude odchádzať z Radostného sveta (po absolvovaní školskej dochádzky), bude sebavedomou bytosťou,
ktorá sa v rešpekte, úcte a pokore k sebe samému aj ostatným, bude rozhodovať slobodne o svojom živote. Jeho rozhodnutia budú vedomé a bude za ne brať plnú zodpovednosť. Bude tvorcom svojho života. To čo bude robiť, mu bude dávať zmysel.

Naše ciele

Poznanie a prijatie seba samého

Rozvoj emočnej a sociálnej inteligencie

Vzťah k prostrediu

Rozvíjanie talentov

Stratégia učenia a sebariadenia

Myslenie

Východiská

našej filozofie

každý je jedinečný

dôvera v dieťa, jeho jedinečnosť a schopnosti

pozitívny prístup k životu a dôvera v seba

svet je priaznivé miesto pre život

trendy na trhu práce – od hierarchie k sebariadeniu (tyrkysové spoločosti)

„Učíme deti ako majú myslieť,
namiesto toho, čo si majú myslieť“

V prístupe k deťom uplatňujeme princípy slobodných demokratických škôl ako Summerhill alebo Sudbury.
Našou partnerskou školou je česká škola Donum Felix, ktorej za našu spoluprácu ĎAKUJEME.

recenzie

Spokojných rodičov

Slide 1

"Najväčší prelom 21.storočia neprinesú technológie, ale rozšírenie chápania toho, čo znamená byť človekom."

John Naisbitt (futurista)