Za Jordánom 33, Martin – Priekopa
+421 903 644 457
slide 1
slide 1
slide 1
Slide 02
Slide 01
Slide 01
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Radostný svet v Martine

(komunitné vzdelávanie detí od 3 do 16 rokov na princípe slobodných demokratických škôl)

Naše poslanie

Keď dieťa bude odchádzať z Radostného sveta (po absolvovaní školskej dochádzky), bude sebavedomou bytosťou,
ktorá sa v rešpekte, úcte a pokore k sebe samému aj ostatným, bude rozhodovať slobodne o svojom živote. Jeho rozhodnutia budú vedomé a bude za ne brať plnú zodpovednosť. Bude tvorcom svojho života. To čo bude robiť, mu bude dávať zmysel.

Naše ciele

Poznanie a prijatie seba samého

Rozvoj emočnej a sociálnej inteligencie

Vzťah k prostrediu

Rozvíjanie talentov

Stratégia učenia a sebariadenia

Myslenie

Východiská

našej filozofie

každý je jedinečný

dôvera v dieťa, jeho jedinečnosť a schopnosti

pozitívny prístup k životu a dôvera v seba

svet je priaznivé miesto pre život

trendy na trhu práce – od hierarchie k sebariadeniu (tyrkysové spoločosti)

„Učíme deti ako majú myslieť,
namiesto toho, čo si majú myslieť“

V prístupe k deťom uplatňujeme princípy slobodných demokratických škôl ako Summerhill alebo Sudbury.
Našou partnerskou školou je česká škola Donum Felix, ktorej za našu spoluprácu ĎAKUJEME.

recenzie

Spokojných rodičov

Lorem ipsum dolor amet, consec adipisicing elit, sdo eiuscididunut
nlabore dolore magna.
Slide 1

"Najväčší prelom 21.storočia neprinesú technológie, ale rozšírenie chápania toho, čo znamená byť človekom."

John Naisbitt (futurista)